Tag Archive

4. Sanayi Devrimi’nde İK Fonksiyonunu Yeniden Düşünmek

Published on Nisan 19, 2016 By BahattinAydin

Ocak 2016’da gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun teması “Mastering the Fourth Industrial Revolution” idi. Forum boyunca yayınlanan tüm paneller, raporlar, sunumlar tek bir şeyin altını çizip durdu: “Hızlı teknolojik dönüşüme iş gücünün aynı hızda adapte olma sorunsalı”. Forum sonrasında yayınlanan bir rapor, direkt olarak bize yani İK profesyonellerine yönelik hazırlanmıştı: “Employment, Skills and Workforce Strategy for […]